Bài viết

Xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng chuẩn nhất

Xây dựng nhà cửa, tổ ấm đang là một vấn đề được rất nhiều nhà đầu tư cũng như mọi người quan tâm, đặc biệt là quá trình xây dựng, tiến hành thi công chọn hướng cho ngôi nhà. Hướng nhà ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh, sự may mắn và tài lộc của cả gia đình. Chính vì vậy trong quá trình lên bản thiết kế nhà thì việc chọn hướng cho ngôi nhà là một việc rất quan trọng. Do ảnh hưởng của chế độ gia trưởng – người đàn ông làm chủ gia đình nên người ngày xưa thường có tư tưởng trọng nam khinh nữ, người đàn ông khi ấy luôn có ưu thế trong những việc trọng đại của gia đình, xã hội. Vì vậy xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng thường được chọn dựa vào tuổi của người trụ cột trong gia đình. Xét về xem hướng nhà ở, người ta chia nhà và tuổi của gia chủ thành hai hướng Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Cụ thể như sau:

 • Gia chủ có tuổi thuộc các cung: Tốn, Chấn, Khảm, Ly thuộc Đông tứ mệnh
 • Gia chủ có tuổi thuộc các cung: Đoài, Càn, Cấn, Khôn thuộc Tây tứ mệnh

Các hướng nhà thuộc Đông tứ trạch gồm: Hướng Đông, Đông Nam, hướng Bắc và Nam. Các hướng nhà thuộc Tây tứ trạch bao gồm: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và hướng Tây.

Hướng dẫn xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng chuẩn nhất
Hướng dẫn xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng chuẩn nhất

Như vâỵ quy tắc chọn là người thuộc nhóm Đông tứ mệnh thì làm nhà ở hướng Đông tứ trạch và tương tự với người thuộc Tây tứ mệnh thì làm nhà ở hướng Tây.

Việc đầu tiên trong việc xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng là xác định cung mệnh của gia chủ, chính là cung mệnh của người chồng.

Xác định cung mệnh theo tuổi để chọn hướng:

 • Người thuộc cung Tốn sinh vào các năm: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996…
 • Người thuộc cung Chấn sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997….
 • Người thuộc cung Khảm sinh vào các năm: 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999…
 • Người thuộc cung Ly sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000…
 • Người thuộc cung Đoài sinh vào các năm: 1939, 1948, 1957, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011…
 • Người thuộc cung Càn sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003…
 • Người thuộc cung Cấn sinh vào các năm: 1938, 1947, 1956, 1965,1974,1983, 1992, 2001, 2010…
 • Người thuộc cung Khôn sinh vào các năm: 1932, 1935, 1941,1950, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986…

Tìm hiểu: Tuổi xây nhà năm nào đẹp nhất? Những tuổi nên tránh làm nhà

Cách xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng theo quẻ đúng nhất

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Tốn

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Tốn: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014…( đối với nam giới ). Những năm 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1989, 1998, 2007, 2016… ( đối với nữ giới ). Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam: thì sẽ được giàu sang
 • Nhà hướng Chính Bắc: sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Đông: phát văn chương
 • Nhà hướng Chính Tây: Lục sát
 • Nhà hướng Đông Nam: Phục vị
 • Nhà hướng Tây Bắc: Hoạ hại
 • Nhà hướng Tây Nam: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Đông Bắc: Tuyệt mệnh

Như vậy ta thấy nếu gia chủ thuộc quẻ Trạch Tốn mà chọn hướng Chính Nam hoặc Chính Bắc thì sẽ rất tốt. Ngoài ra thì hướng Chính Đông cũng là một hướng tốt đối với gia chủ tuổi này.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Chấn

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Trạch Chấn. Nam giới sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006, 2015… Nữ giới sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006, 2015…. Nếu gia chủ thuộc quẻ này, khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam: Sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Đông Nam: Thăng quan, đông con cháu
 • Nhà hướng Chính Đông: Phục vị
 • Nhà hướng Tây Bắc: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Tây Nam: Họa hại
 • Nhà hướng Chính Tây: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Đông Bắc: Lục sát

Đối với chủ nhà thuộc quẻ Trạch Chấn thì nên chọn hướng Chính Nam, Chính Bắc hoặc Đông Nam để mang lại sự may mắn,  tài lộc cho cả gia đình.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Khảm

Những người sinh năm dưới đây đều thuộc quẻ Trạch Khảm. Nam giới sinh vào các năm: 1936, 1945, 1954, 1963,, 1981, 1990, 1999… Đối với nữ giới sinh vào các năm: 1932, 1941, 1950, 1959, 1977, 1986, 1995…Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam: Làm ăn phát đạt
 • Nhà hướng Chính Bắc: Sự nghiệp thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Đông: Đông con cháu
 • Nhà hướng Đông Nam: Đông con cháu
 • Nhà hướng Chính Tây: Họa hại
 • Nhà hướng Tây Bắc: Lục sát
 • Nhà hướng Tây Nam: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Đông Bắc: Ngũ Quỷ

Các gia chủ tuổi này nên chọn hướng Chính Bắc và Chính Nam giúp cho cả gia đình làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến. Nếu chọn hướng Chính Đông và Đông Nam thì sau này chủ nhà sẽ đông con đông cháu, luôn vui vẻ, lạc quan.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Trạch Ly

Nam giới sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000… Nữ giới sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000…đều thuộc quẻ Trạch Ly. Nếu gia chủ thuộc quẻ, cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam: Phục vị
 • Nhà hướng Chính Đông: Con Hiền tài
 • Nhà hướng Chính Bắc: Tích tụ hiền tài
 • Nhà hướng Đông Nam: Con Hiền tài
 • Nhà hướng Đông Bắc: Hoạ hại
 • Nhà hướng Chính Tây: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Tây Nam: Lục sát

Như vậy mỗi hướng nhà đều có một ý nghĩa riêng, các gia chủ thuộc Đông Tứ Mệnh cần xem mình thuộc cung, quẻ nào để chọn hướng cho phù hợp với tuổi của mình.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Đoài Trạch

Nam giới sinh vào các năm: 1939, 1948, 1957, 1975,1984, 1993, 2002… Nữ giới sinh vào các năm: 1038, 1947, 1956,1974, 1983, 1992, 2001… Nếu gia chủ thuộc quẻ Đoài Trạch, thì cần chú ý xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng như sau:

 • Nhà hướng Tây Bắc: phát huy vinh quang của tổ tiên
 • Nhà hướng Tây Nam: phát huy vinh quang của tổ tiên
 • Nhà hướng Đông Bắc: Gia đạo hưng vượng, phát đạt
 • Nhà hướng Chính Nam: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Đông: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Tây: Phục vị
 • Nhà hướng Chính Bắc: Lục sát
 • Nhà hướng Đông Nam: Lục sát

Nhìn chung người thuộc quẻ Đoài Trạch khi xây nhà chọn hướng Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc thì sẽ tốt, gia đình êm ấm, sống vui vẻ, hạnh phúc.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Càn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Càn Trạch:

Nam giới sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1985, 1994… Nữ giới sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1973, 1982, 1991, 2000… Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Đông: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Tây: Diên niên
 • Nhà hướng Chính Bắc: Lục sát
 • Nhà hướng Tây Nam: Phú quý
 • Nhà hướng Đông Nam: Họa hại
 • Nhà hướng Đông Bắc: Diên niên
 • Nhà hướng Tây Bắc: Phục vị

Nhóm Người Thuộc Quẻ Cấn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thuộc quẻ Khôn Trạch. Nam giới sinh vào các năm: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001… Nữ giới sinh vào các năm: 1936, 1945, 1948, 1954, 1957, 1966, 1972, 1981,1990, 1993, 1999, 2002… Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì cần chú ý:

 • Nhà hướng Tây Bắc: Nhà giàu có
 • Nhà hướng Tây Nam: Nhà giàu có
 • Nhà hướng Chính Tây: Con cháu hưng vượng
 • Nhà hướng Chính Nam: Hoạ hại
 • Nhà hướng Chính Đông: Lục sát
 • Nhà hướng Đông Bắc: Phục vị
 • Nhà hướng Chính Bắc: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Đông Nam: Tuyệt mệnh

Nhóm người thuộc quẻ Cấn Trạch này thì nên chọn hướng Tây Bắc, Tây Nam hoặc Chính Tây để làm nhà, điều này sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, con cháu sum vầy.

Nhóm Người Thuộc Quẻ Khôn Trạch

Nam giới sinh vào các năm: 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1995, 1998, 2004… Nữ giới sinh vào các năm: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996… thì đều thuộc quẻ Khôn Trạch, khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng thì cần lưu ý:

 • Nhà hướng Tây Bắc: Vợ chồng hòa hợp
 • Nhà hướng Chính Tây: Có thăng tiến
 • Nhà hướng Đông Bắc: Có thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Bắc: Tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Tây Nam: Phục vị
 • Nhà hướng Đông Nam: Ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Nam: Lục sát
 • Nhà hướng Chính Đông: Hoạ hại

Nhìn chung thì đối với những người thuộc quẻ này nên chọn hướng Tây Bắc, Chính Tây hoặc Đông Bắc thì vợ chồng, con cái hòa hợp, gia đình hạnh phúc.

Tóm lại, mỗi tuổi, mỗi cung mệnh khác nhau sẽ có những hướng làm nhà tốt – xấu khác nhau. Vì vậy khi làm nhà thì gia chủ nên xem xét kĩ lưỡng bản thiết kế nhà, và hướng nhà để tránh được các tai ương, trắc trở. Mặt khác khi chọn được hướng làm nhà tốt dẫn đến cuộc sống tốt, sự nghiệp tốt,… Đúng như câu “ An cư thì lạc nghiệp” mà ông cha ta đã truyền lại qua bao đời nay. Ngoài ra các gia chủ cũng có thể tham khảo bài viết của Biscons để có thể chọn được hướng tốt nhất khi làm nhà, và tránh được những điều không may xảy đến với gia đình mình.

Thông tin liên hệ:

 • Miền Bắc: Toà B1, Roman Plaza, P. Tố Hữu, Đai Mễ, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Google Maps)
 • Miền Nam: 85 Cách Mạng Tháng Tám, Tòa Twins Tower, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
 • Miền Trung: 62 Xuân Thủy, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Hotline: 0847466868
 • Email: biscons.jsc@gmail.com
 • Website:  https://kientrucbiscons.vn

Tham khảo các bài viết có thể bạn quan tâm:

yêu cầu tư vấn

Đăng kí
nhận báo giá

Nói chuyện cùng
kiến trúc sư