Bài viết

BISCONS – MANAGEMENT TRAINEE

MANAGEMENT TRAINEE” là chương trình đào tạo thực tập sinh mang tinh thần bất diệt, xông pha, không ngại thử thách và có những kỹ năng đặc thù, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại, tương lai các chuyên ngành: Kiến trúc, Nội thất, Marketing và QS.

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đào tạo chung (3 tháng đầu)

 • Tâm thế và các kỹ năng mềm cơ bản
 • Đào tạo phần mềm theo từng nhóm ngành đủ để phục vụ công việc

2. Đào tạo chuyên môn

a. Kiến trúc & Nội thất (tháng thứ 3 – 9)

 • Các kỹ năng, tư duy chuyên ngành cơ bản
 • Thực hành thông qua việc hỗ trợ các KTS chủ trì các công tác triển khai dự án thực tế
 • Trở thành nhân sự Part-time và tham gia vào các dự án thiết kế của công ty (sau 6 tháng đầu)
 • Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức và đồng hành cùng Biscons lâu dài
b. Đào tạo chuyên ngành Marketing (tháng thứ 3 – 9)

c. Đào tạo chuyên ngành dự án và kiểm soát tài chính dự án (tháng thứ 3 – 9)

GIẢNG VIÊN

Trực tiếp CEO và các Trưởng phòng chuyên môn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

 • Cấp học bổng cho TTS xuất sắc
 • Đào tạo, nâng cấp bộ kỹ năng quản lý cho nhóm nhân sự tiềm năng
 • Luân chuyển giữa các bộ phận và các công ty con để tăng trải nghiệm liên ngành

TIÊU CHÍ

 • Sinh viên từ năm 3 tại các trường Đại học có chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo
 • Có tư duy logic, sáng tạo
 • Nhanh nhẹn, năng động, không ngại thay đổi
 • Có tố chất tự học và tự phát triển
 • Về thời gian: đáp ứng tối thiểu 4 buổi/tuần
 • Về kỹ năng phần mềm cho nhóm Kiến trúc sư: biết sử dụng Revit (và 1 phần mềm diễn họa) hoặc 3Ds Max

Tham khảo các bài viết có thể bạn quan tâm:

yêu cầu tư vấn

Đăng kí
nhận báo giá

Nói chuyện cùng
kiến trúc sư