Tổ Chức Cuộc Thi “WORK FROM HOME” trong mùa dịch 2021

Mùa dịch 2021 là một kỉ niệm thực sự khó quên. Không chỉ Biscons, mọi doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong việc duy trì nhân sự. Làm việc online tại nhà không thể tránh khỏi để bảo vệ sức khỏe các thành viên và công đồng. Để khơi gợi sự sáng tạo trong công …

Tổ Chức Cuộc Thi “WORK FROM HOME” trong mùa dịch 2021 Read More »