Tri Ân Ngày Kiến Trúc Sư Việt Nam 2021 Tại Biscons

Ngày 27 tháng 4 hàng năm là ngày đặc biệt đối với đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam nói chung và tại Biscons nói riêng. Nhân dịp ngày Kiến Trúc Sư Việt Nam 2021, tri ân những người anh em, đồng nghiệp đã sát cánh cùng công ty qua mọi khó khăn và thử …

Tri Ân Ngày Kiến Trúc Sư Việt Nam 2021 Tại Biscons Read More »